Bugün - Wednesday, September 19, 2018
Afyon 8°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Magazin Güncel Siyaset Neler duyduk? Spor Sağlık Eğitim İlçeler Söyleşi Ekonomi 
Yazar Detayları

M.Emin Güzbey

M.Emin Güzbey - FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı

FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı
Yazı Tarihi: Wednesday, February 08, 2017

FETÖ/PDY Medyayı kitlelere kendi reklamı için, propagandasını yapmak için, istihbarat toplamak için ve üyelerinin eğitimi için kullandı

 

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Algı ve Operasyon Araçları

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Algı ve Operasyon Araçları; Basın ve Yayın ve Örgütün Bu Yayınlarda Güttüğü Müşterek Maksat olmak üzere 2(iki) ana başlık altında ele alımıştır.

Basın ve Yayın:

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit eden, legal görünümü de olan, illegal bir yapıdır ve her terör örgütü gibi bu örgütün de gizli ve terör yönünü perdelemek için kamuoyu önünde hukuk içinde faaliyet yürüttüğünü gösteren alanlar bulunmaktadır. Basın ve yayın bütün terör örgütleri için önemlidir ve örgütün kitlelere “propagandası” yapılır, örgütün “reklamı ve ürünlerinin tanıtılması” sağlanır, “istihbarat” toplamak ve örgütün sempatizan ve üyelerinin “eğitimi” için kullanılır.

Örgütün kullandığı cebir ve şiddeti, zoru kamunun desteklemesi sağlanarak ve örgütin zulmünü meşrulaştırıp kamuoyundan destek sağlamak, örgütteki çözülmenin önüne geçmek için örgüt, elindeki basın yayın araçlarını kullanmış ve bu işe tahsis etmiştir.

Basın üzerinden o hafta yapılması gereken talimatları aktardılar

Basın-yayın alanında örgüt, elindeki basın yayın organlarını kullanarak toplumu, devleti ve bu örgütün egemenliğine karşı çıkan grupları ve kişileri sindirip yıldırmak için faaliyet yürütmektedir. Örgütün radyoları, televizyon kanalları, gazeteleri, dergileri ile bu faaliyetini ortaya koymakta, örgütün elindeki televizyon ve radyolarda yazılı basında örgüt lideri, “Muhterem Fetullah GÜLEN Hocaefendi” olarak tanıtılmaktadır. Onun tartışılmaz, dokunulmaz ve eleştirilemez insanüstü varlık pozisyonuna genişçe yer verilmekte, kutsal bir kişilik olduğu abartılarak toplumun hafızasına aşılanmaktadır. Her hafta başında muhterem Fetullah GÜLEN'in sohbeti denilerek basın yayın üzerinden örgüt kadrolarına o hafta yapılması gereken talimatlar aktarılmaktadır. Bu talimatlar sohbet içerisinde bazen örgütün diliyle gizlenmiş şekilde bazen ise açıktan verilmektedir. Sohbetlerde dini bir konu anlatılıyormuş gibi yapılıp gerçekte siyasi, ekonomik, örgütün geleceği ile ilgili konular işlenmektedir. Tutuklanan veya örgüt faaliyeti nedeniyle hakkında soruşturma ve dava açılanlara cesaret verilmekte, örgütün onların arkalarında olduğu vurgulanmaktadır.

Hükümeti itibarsızlaştırmak için casusluk yaptılar

Örgüt devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını, gizli telefon görüşmelerini, devlet kademelerindeki kadroları vasıtasıyla her türlü yolu meşru sayarak ele geçirip montajlayıp “twitter, facebook, youtube” gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamış, devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Devletin en mahrem bilgileri medyaya servis edilmiştir.

Bürokrasinin yıpratılmasını hedeflediler

Örgüt özellikle usulsüz dinlemeler sırasında elde ettiği ses kayıtlarını medya organları vasıtasıyla iddia şeklinde kamuoyuna ana hatları ile duyurmaktadır. Ülke genelinde tartışılır hale gelen iddialar özel bir kurgu ile kamuoyuna sunulup devlet ve hükümet aleyhine tepkiselliğinin artması, devlet kurumları ve bürokrasinin yıpratılması hedeflenmektedir.

Askeri darbeyi tasvip ettiklerini kamuoyuna ilan etmişlerdi

Örgüt, stratejisine göre tavır belirlemektedir. Mesela 28 Şubat sürecinde anti demokratik girişimler, grubun medya organlarınca desteklenmiş ve dönemin hükümetini devirmeyi hedefleyen yayınlar yapılmıştır. Yine 1980 askerî müdahalesinin hemen ardından Fetullah Gülen, Sızıntı Dergisi’nde yayınlanan yazısını “Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz.” diyerek askerî darbeyi tasvip ettiğini kamuoyuna duyurmuştur.

Kamu görevlilerini yıpratmaya çalıştılar

Bazı basın yayın organları ve internette bulunan sosyal medya hesapları aracılığı ile örgüt, kamu görevlilerini yıpratmaya çalışmış, bu soruşturma dosyasında görev alan emniyet mensupları, savcı ve hakimlerin isimlerini yazılı, görsel ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak personelin dosya üzerindeki motivasyonunu kırmaya çalışmıştır. Mesajlarla tehdit edilen kamu görevlileri gerçek dışı iftiralar ile itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

Hangi siyasi partiye oy verilmesi gerektiğini empoze ettiler

Basın-yayın üzerinden siyasi partiler arasında taraf tutulup yanlı yayınlar yapılmakta, örgütlü olarak hangi siyasî partiye oy verilmesi gerektiği ve hangi siyasî partinin düşman olarak görüldüğü açıkça sempatizan kitleye empoze edilmektedir. Basın yayın üzerinden örgütlü olarak siyasî davranış modelleri geliştirilmektedir.

Kendilerine inanan sayısını artırmak için herşeyi yaptılar

Örgüt, elindeki basın yayın araçlarını kullanarak açık propaganda yapmaktadır. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ülkenin içinde bulunduğu şartlarda hiçbir kabahati olmadığı, üyelerinin hiç suç işlemediği, devletin soruşturma ve davalarla örgüte haksızlık yaptığı, izleyici ve dinleyici kitlesine inanan sayısını artırmak için ezberletilecek şekilde tekrarlanmaktadır.

 

Devlete karşı çıkılması için çağrılar yaptılar

Örgüt, soruşturma ve davalarda ya da devletin aldığı kararlara karşı dayanışmaya çağrılmakta, bazı soruşturmalarda sıfır yazılı tişört giyilip Fetullah GÜLEN'in yolunda biz sıfırız mesajı verilebilmektedir. Devletin yaptığı işleme toplu olarak karşı çıkılması ve direnilmesi için çağrılar yapılmakta, muhalefet partileri ve bazı medya kuruluşlarına basın-yayın üzerinden mesajlar verilip destek istenebilmekte, toplumda kutuplaşma yaratılmaktadır.

Tepe yönetim ile hücreler arasındaki iletişim yolu medya

Kamuoyu algısını yönetmek için iyi kurgulanmış iyi ile kötünün karıştırıldığı yayınlar defalarca tekrarlanıp, örgüt yöneticilerinin emirleri genel talimat olarak basın-yayın üzerinden alt birimlere ulaştırılmaktadır. Televizyon kanalları ve basın yayın organları örgüt tarafından yönetim kadrosuyla hücreler arasında doğrudan iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Hükümeti yıkmak için sistemli karalama kampanyası yaptılar

Örgüt, elindeki basın yayın araçlarını ve amacına göre yönlendirdiği merkez medya araçlarını da kullanarak, 17-25 Aralık sonrasında hükümeti yıkmak üzere sistemli organize bir karalama kampanyası başlatmış, sosyal medya üzerinden her türlü hakaret, iftira ve yakıştırmayı yapmaktan geri durmamıştır. Kurgulanmış montaj ses kayıtları servis ederek hükümete karşı halkı isyana ve siyaseten yıpratıp yıkmaya çalışmıştır. Hukuka aykırı dinlemeler yoluyla elde ettiği ses kayıtlarında amaca göre ekleme ve çıkarma yaparak yayınlamıştır. Örgüt, elindeki basın-yayın organlarını araç olarak kullanıp, hukuka aykırı dinleme tapelerini yayınlamış, arşivinde bulundurduğu ve daha önceden ele geçirildiğini iddia ettiği çeşitli ses ve görüntüleri internet üzerinden yayınlatılarak algı oluşturmaya çalışmıştır. Hükümeti devirmek için iftira ve karalama kampanyasına başvurmuş, ifade ve düşünce özgürlüğü, basın hürriyeti adı ile iftira, yalan ve karalamalarını basın yayın üzerinden gerçekleştirmiş, toplumun doğru ve gerçek haber alma hakkını engelleyerek kendi örgütünün amacı ve emelleri için elindeki basın yayın organlarını araç olarak kullanmıştır.

Ellerindeki medya ile kamuoyu algısını yönettiler

Örgütün, emrinde kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği ruhsat, izin veya imtiyazla faaliyet yürüten özel hukuk tüzel kişileri adına görünüşte kayıtlı basın yayın kuruluşları bulunmaktadır.

Örgüt, kamuoyunu özellikle elinde bulunan basın-yayın araçları, televizyon kanalları, gazeteleri ve dergileriyle yönlendirip istediği şekilde olayları algılatabilmektedir.

Bu araçlar kullanılarak “örgüt tabanına genel talimatlarını” da ulaştırabilmekte, "kamuoyu algısını” yönetmektedir.

 

Örgütün Bu Yayınlarda Güttüğü Müşterek Maksat:

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü hizmet hareketi, camia, hizmet camiası ifadelerinin kullanılıp dinî ve insani bir meşruiyet sağlanmaya çalışıldığı, örgütün sağlam durmasının telkin edildiği, örgüt mensuplarının cesaretlendirilmeye çalışıldığı, örgütü öven yayınlar yapıp kopmaların engellenmeye çalışıldığı, örgüt mensuplarının vatanperver, kahraman gibi gösterildiği, örgüt faaliyetlerinin meşrulaştırıldığı, örgütün fedakârlar, faydalı çocuk yetiştiren, Türkiye adına lobi yapan, idealist adamlar denilerek örgütün iyilik hareketi olduğu, haber ve yazıları ile örgütün yönlendirildiği, davranış modelleri için talimat verildiği, örgütün faaliyetlerinin ve örgütün sahiplenilip savunulduğu, örgütü dindar masumlar olarak gösteren algı oluşturulmaya çalışıldığı, örgüt mensuplarının sahiplenildiği, faaliyetlerinin savunulduğu, meşru amaçlar için çalıştıklarının ve haklı olduklarının anlatıldığı, örgütün propagandasının yapıldığı,

Kamuoyunun korkutulduğu, ülke elden gidiyor algısı oluşturulup halkın umutsuzluğa sevk edilmek istendiği, toplumun temel değer yargılarının sarsılmaya çalışıldığı, Fetullah GÜLEN’i ve hizmeti takdir etmeyenlerin Allah ile arasını bozduğunun ileri sürüldüğü,

Fetullah GÜLEN'e sadakat ve fedakarlık bağlantısı sergilendiği, “sayın ve muhterem” sıfatlarının yakıştırıldığı örgüt önderi Fetullah GÜLEN’e uluhiyet kazandırılmaya çalışıldığı, aşırı övüldüğü, doğru irfanın son fecri, asrın, şarkın ve garbın en büyük mütefekkiri, askeriyenin ve siyasetin idrak edemeyeceği kadar yanıltıcı ve mütekamil bir zihin olduğu, bu yüzyılın bilgesi olduğu, ilahi teveccühe mazhar olmuş bir şahıs gibi algı oluşturulmaya çalışıldığı, ülkenin yetiştirdiği en değerli İslam âlimi ve kanaat önderlerinden biri olduğu, alim bir kişilik olduğu, insanların saygı duyduğu bir mütefekkir olduğu, dünyanın hayranlıkla takip ettiği biri olduğu, Fetullah GÜLEN'in uygar dünyada saygınlığı olan, milyonlarca insanın fikirlerine değer verdiği İslam alimi şeklinde anlatıldığı,

Basın yayın organlarında ayetlerin örgüt menfaatleri doğrultusunda yayınlandığı, yayınlarda bol bol beddua edildiği, Fetullah GÜLEN'in başbakanı firavun ilan ettiği ve birçok kez beddua ettiğine yer verildiği,

Başbakana suç isnat edildiği, Bölücü Terör Örgütü ile Başbakanın ilişkilendirilmeye çalışıldığı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Yargı Mensuplarının ülkeye ihanet ettikleri algısının oluşturulmaya çalışıldığı,

Devlet düşüncesinin küçümsendiği, eleştirildiği, bir süre sonra devletin biteceğinin öngörüldüğü, devletin yerine örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,

Türkiye Cumhuriyet Devletinin dini cemaatlere karşı olduğu ve dine zulmettiği algısı oluşturulmaya çalışıldığı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin mafya gibi gösterildiği, Devletin ve yönetimin hain olduğunun iddia edildiği, devlet düşüncesinin devlet ile örgütün kıyaslanıp örgütün devletten daha büyük olduğu algısının verildiği,

Hükümeti devirmeye yönelik 17 ve 25 Aralık darbe teşebbüslerinin Fetullah GÜLEN tarafından ve gazetede köşe yazarlarınca sahiplenilip savunulduğu, 17 Aralık ve sonrasında yaşananların yargı mercileri ile başbakan arasında şahsi bir husumet gibi yayınlandığı,

Suç olmasına rağmen savcı ve hâkim isimlerinin açıkça yazılıp hedef gösteren haberler yapıldığı, kamu görevlilerinin (adli-idari) tehdit edildikleri,

Örgüte yönelik yapılan soruşturmaları trajikomik, skandal, algı, ihanet gibi nitelemelerle alaya alındığı, soruşturmaların ve davaların itibarsız ve etkisiz olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığı,

Devletin dindar Fetullah GÜLEN Örgütüne zulmettiği algısı yaratılıp yayılmaya çalışıldığı,

Cumhurbaşkanına yakıştırmalar yapılıp alaya alınarak hakaretler edildiği, “mitomani, kleptomani ve hubris” denildiği, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilip alay edilerek hakarette bulunulduğu, “yezit, despot, diktatör” gibi ifadelerle hakaret edildiği, ülkedeki bütün olumsuzlukların sebebi olarak gösterildiği, aşağılanıp suçluluk psikolojisi ile sesinin çıktığının ileri sürüldüğü, uluslararası kamuoyuna Türkiye düşmanlığı yapıldığının ve onlarla birlikte hareket edildiği algısının verilmeye çalışıldığı,

Örgüte karşı yapılan soruşturmaların, önce algı operasyonu, sonra hukuksuz operasyon, sonra da intikam operasyonu olarak ifade edildiği, adli soruşturmaların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı, toplumun her kesiminin operasyonlara tepki duyması ve tepkinin kitleselleşmesi, uluslararası boyut kazanması için yayınlar yapıldığı, kamuoyunun operasyona tepki oluşturacak şekilde yönlendirilmeye çalışıldığı, dinî ve millî hassasiyetlerin kullanıldığı,

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet adamlarının defalarca tehdit edildiği, yargı mercilerinin cumhurbaşkanından hesap soracağının ileri sürüldüğü, örgüt mensuplarının devlet kademelerinden tasfiye edilmesi üzerine "yolsuzlukların üzeri kapatılıyor, yargı mercileri ve emniyet mensupları suç işliyorlar" tarzı yayınlar yapılarak basın yayın üzerinden tehdit edildikleri,

Ülkenin itibarının dışarıda düştüğü algısının oluşturulmaya çalışıldığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi emniyet ve yargı ekibinin görevlerini yaptıkları iddia edilerek sahiplenilip savunulduğu, polis tutuklamalarına Avrupa Birliğinin tepki gösterdiği iddia edilip adli soruşturmaların haksız olduğu algısının yaratılmaya çalışıldığı, görevden alınan, uzaklaştırma işlemleri ile gözaltına alınanların insanlık onuruna uygun olmayan şekilde muameleye tabii tutulduğu iddia edilerek meşruiyet oluşturulmaya çalışıldığı, örgütün iyi gösterilmesi için haber ve köşe yazıları yazıldığı, örgüte operasyon yapan kurumların itibar ve güvenilirliğinin sarsılmaya çalışıldığı, so

İletişim E-Posta: mehmeteminguzbey@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 878
 
Diğer Yazıları

ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÇİMSA İLGİLİLERİ ÜZÜLMÜŞLER...
Hem canımızı alıyorlar, Hem de daha fazla paramızı...
TALİHSİZ KONUŞMA VE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
UTKU ANITI
‘ELİ ÖPÜLECEK BİR ADAM BU SAVCI OSMAN ÇABUK’
Kitap satışını artırmak için mi?
Rahmet ve minnetle anıyoruz
ATSO SEÇİMLERİ
13 Şüpheli Savcılıkta
42 yıl önce 42 yıl sonra
BAKAN EROĞLU; ‘AFYONLU BABAYİĞİTLER HAYDİ MEYDANE’
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA SON DURUM
HASAN CELAL GÜZEL
YÜNTAŞ EKMEĞİ KAÇ KURUŞ?
RESMİ İLANLAR YA TÜMÜYLE KALDIRILMALIDIR YA DA ULUSAL GAZETELER YAYINLAMAMALIDIR
Dik durdu, dikleşmedi...
BAŞKAN ÇOBANDAN AÇIKLAMA VAR
YEREL BASIN
ARA GÜLER
Afyon sahiplerinden birisini daha kaybetti...
Sami’ler Hakka Yürüdü
Kimler ByLock'cu Çıktı
AK PARTİZANLAR
Fetö davalarında son durum (1)
Aşk sınır tanımıyor
BU HAFTA GÜNDEMİMİZ FETÖ/PYD
Allah Rahmet Eylesin…
Devletimiz her şeyi biliyor...
Eşinin ifadeleri, Ali İşisağ’ı yalanlıyor...
YAZMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
İfadesi infial yarattı
Ne olacak bu trafiğin hali?
7 AY SONRA AKLINA GELMİŞ !
ÖZELLEŞTİRİLMİYOR, GÜZELLEŞTİRİLİYOR...
BAŞSAVCIMIZIN MESAJLARI
Bakanımızın 2017 değerlendirme toplantısı
Bakanımız not almıştı, gereğini yaptı...
Merhametten maraz doğar
BİR FİL DAHA İSTİYORUZ
2018'E MERHABA
HEP DİYORDUK... AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE’YE ÖRNEK
ÇOBAN VE ARKADAŞLARINA KUMPAS KURAN FET֒CÜLER ŞİMDİ NEREDELER?
UNUTULMAMASI VE UNUTTURULMAMASI GEREKEN GERÇEK
ANNESİ VE BABASI DA YOK ORTALIKTA
ÇOBAN’A FETÖ KUMPASINDA SON DURUM...
BÜYÜKKALECİK OLDU KOCATEPE
O HAİN POLİS AFYONLU
KÖMÜR MEVZUU
Alkışların en büyüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
Kütüphane gibi...
Kasap ‘mal’ derdinde...
HADİ İNŞALLAH
BATTI-ÇIKTI MESELESİ
BAKAN FAKIBABA DEDİĞİNİ YAPTI...
FETÖ İLE MÜCADELE DE AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ...
SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN SU İŞLERİ BAKANI
ÇOBAN İLE TAŞGETİRENİN ORTAK İŞARETİ
BAŞKAN ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA VAR
34.YIL
BANK ASYA İLE İLİŞKİLER NE ZAMAN KESİLDİ?
ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE
ÖNCE KISACA ANLATALIM HABERAL HOCAYI...
AKÜ YARGILAMALARI
Kolay gelsin...
Bu yıl daha kalabalıktı...
Sağlık’ta değişim...
NEYMİŞ?
İĞNELİ KOLTUKLAR
Viskiyle el yıkayanlar...
GAYGUBET EVLERİ
KALİTE DEVİNİ KAYBETTİK
BASIN KONSEYİ AVRUPA'DA
Bakanımız dört gün İlimizde...
REKTÖR HOCA BUNLARI GÖRMÜYOR MU? GÖRMÜYOR İSE, KİMSE DE SÖYLEMİYOR MU?
Samimiyeti suistimal etmeyin...
KOPYA ÇEKMEYİN
AKܒde yine ‘staj’ sorunu
CHP Merkez İlçede delege seçimleri
Hayırlara vesile olur inşAllah
İkinci Üniversiteyi istiyoruz
YAZI İŞE YARAMIŞ GÖRÜNÜYOR
VEYSEL EROĞLU ÜNİVERSİTESİ
Şemsettin’deki referandum sonrası...
FETÖ cü Polis bakın ne ile yakalandı?
Müdür izinde, müfettiş incelemede
Anlaşılan o işçi olarak kalmamış!
Afyon nüfusuna göre Türkiye birincisi...
Yılanlara dikkat...
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (4)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (3)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (2)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (1)
ATSO’ DA SEÇİM Mİ? SAVAŞ MI?
Saffet beye karşı yakışıksız sözler…
AFYON’UN İSTANBUL’U İSCEHİSAR !
‘EKSİĞİ OLANA İZİN VERMEYECEĞİZ’
Puzzle’a bir parça daha eklendi…
17 yıl önce, 17 yıl sonra...
AĞAÇ KESMEK DAHA KOLAY...
PUZZLE’IN PARÇALARI BİRLEŞİNCE...
40 KARAR ONANDI
KOPAN KOPANA !
Ağustos ayına merhaba...
Panko kendi içinde hesaplarını denetlemeli...
Pankoda neler oluyor?
Basın Bayramı...
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (4)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (3)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (2)
FETÖ/PDY son durum (1)
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler- gelişmeler...
Bakanımızın STK buluşmaları (4)
Bakanımızın STK buluşmaları (3)
Bakanımızın STK lar ile buluşması (2)
Bakanımızın STK buluşması (1)
AFYON ESNAFI VE AKÜ ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYETCİ
KISA BİR ARADAN SONRA
Belediye Kuşunun bugünkü konusu dürbüncü
EY AKÜ ilgilileri... Bırakın havanda su dövmeyi artık
BİRLİKTİR NET KONUŞTU
Hatice Yonca Onur’dan, SMMMO Başkanı Kadir Arık’a cevap var...
Üniversitelerde himmet rayici 1 trilyon mu?
D2’ler işin cılkını çıkarınca, S plakalara rant doğdu
30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
NE OLACAK BU STAJYER ÖĞRENCİLERİN HALİ?
Üniversitelerde neler oluyor?
Tehditlere pabuç bırakmadık
Belediye Kuşu’na Belediye’den cevap var...
AK PARTİ BELEDİYELER İLE GELDİ, GİTMEMEK İÇİN...
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YAZI MESELESİ
ÇOBAN'I TAKMAYAN FİRMA
EL İNSAF EL VİCDAN... BABANIZIN PARASINI HARCAMIYORSUNUZ... BU MİLLETİN VERGİLERİNİ HARCIYORSUNUZ... KENDİ PARANIZ OLSA BU KADAR PERVASIZ VE HOYRATÇA HARCARMIYDINIZ?
Elbette hesap verecekler...
Dürbün’den köprüdeki yazıya...
BEN BELEDİYEYİM... İZLERİM...
BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN CEVAP VAR
ŞİFRE YA PENSİLVANYA’YA ULAŞTIYSA...
Başkanı Bıktıran ve yıpratan dedikodu...
FİNO KÖPEĞİ DEĞİLİM DEMİŞ... HAKLI...
BELEDİYE’DE YENİ BİR YARIŞ VAR... İŞLERİ DEĞİL, BAŞKA ŞEYLERİNİ YARIŞTIRIYORLAR
Sahte sıfatlar
AYMAZLIK MI ? REFERANS MI ?
Tahminimiz tuttu
AFYONDAKİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURAN KİŞİLERİN YARGILANDIKLARI ANA DAVALARDAN BİRİSİNİN DURUŞMASI BUGÜN
REFERANDUM İÇİN SON HAFTA
Referanduma giderken İlimizdeki Partilerin durumu
ONLARDA ÖYLE, BİZDE BÖYLE...
TORBA YASA GİBİ TORBA İHALE!
Yırttık sanmayın demiştik...
AK Parti bu işi iyi biliyor
Demirel Ailesi 2023’ü hedefledi
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
YALANCININ MUMU ODAK YAZINCAYA KADAR YANAR...
EMNİYETİMİZ DESTANLAR YAZIYOR... YAZMAYA DA DEVAM EDECEK...
Rize’de Ramazan Avcı Kültür Merkezi
REFERANSI HÜRSİAD MI?
SAVCILIK FABRİKA GİBİ
ALİLA’DA SON DURUM: PARS OUT BIDI İN...
BAL TUTANI ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜYORLAR?
TAYYİP ERDOĞAN NEDEN TEK LİDER?
SÖZE ÖNEM VERMESİNİN YANI SIRA MÜTEVAZİLİK KONUSUNDA DA RAKİPSİZ...
NEDEN ARA VERMİŞTİK?
STK TOPLANTISINDAN NOTLAR...
‘Cumhurbaşkanımızın Sağlık Ekibinde hiç görev yapmadım’
DR. BİRAND TANERİ
İşte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğü...
Cumhurbaşkanını görevden alacaklardı, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldıracaklardı
FETÖ elebaşısının örgütüne yıllar öncesinde söylediği sözler 15 Temmuz’u işaret ediyor...
FETÖ/PDY Paralel devlet oluşturarak Anayasal düzeni ele geçirmeyi hedefledi
FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı
ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ DE FETÖCÜLERİN ÜNİVERSİTELERDE HALEN ATILMAMASINDAN DERTLİ
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR
TAKİP
BELEDİYENİN BORÇLARI DÖRTTE BİRE İNDİ
HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN MONTAJLAR YAPARAK BUNLARI KULLANDILAR
DUY SESİMİZİ HALİL AĞABEY
SAHTE DİPLOMAYLA ÖRGÜT ELEMANLARINI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRMEK FETÖ İÇİN SIRADAN BİR İŞ HALİNE GELMİŞTİR
HALUK İMGA GEZEKLERE KATILMADIĞINI BELİRTTİ
GENÇLERİ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...
BİR HAFTANIN ARDINDAN...
FET֒DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
FETÖ: HIRSIZLIK YAPMAYI – FUHUŞ YAPMAYI – İÇKİ İÇMEYİ – GEREKTİĞİNDE ALLAH’I BİLE İNKAR ETMEYİ MÜBAH SAYAN ÖRGÜTTÜR
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
HAŞHAŞİLER YILLARCA EMİR GELENE KADAR UYKUDA BEKLEMİŞLERDİ
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK İDDİANAME
HAYIR LI GİDİŞ
‘iREiS BEY’
Valimiz duyarsız kalmayacaktır
Yine AKÜ Rekortmen...
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde neler oluyor?
AK Partinin kahvaltılı toplantısı
BİLGİ KAYNAKLARIMIZIN GİZLİLİĞİ ESASTIR
2016’ya veda ederken
AKܒDE DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR...
5 YIL OLDU
ALLAH’TAN EMPATi YAPAN BiR iDARECiMiZ VAR
AKÜ ÖNÜNDEKİ KAZA İLE İLGİLİ OKUR MEKTKUBU
HAVANDA SU DÖVÜYOR...
DİZİ DEYİP GEÇMEYİN...
BU DURUMA DÜŞECEKLERİNİ TAHMİN ETMİYORLARDI
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA FREN YOK...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
TEM yeni gözaltılar gerçekleştirdi
Daha derine ineceğiz Hoca...
Baydar ne diyor, Hoca ne cevap veriyor?
HASAN YABUZ
Saygıyla anıyoruz tüm Öğretmenlerimizi...
‘FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL’ DİYENLER DİKKATLE OKUSUNLAR...
UMUT TACİRLERİNE DİKKAT
NEREDEN NEREYE...
UNUTMADIK-UNUTTURMAYACAĞIZ
BİR YIL SONRA HEPSİNİN KÖKÜ KAZINMIŞ OLACAK
İMAJINI SEVEYİM HOCA SENİN
THY ile ekonomi class’ta uçmanın ayrıcalığı...
Demirkırkan doğruları aktarmamış!
KATLANARAK DEVAM EDECEK...
BAM TELİNE Mİ BASTIK HOCAM?
DÖRT AYRI ÇALIŞMA YAPILIYOR
ZOR MU GELiYOR HOCAM?
Aydın’da mutlu bir gün...
Törenden dikkat çeken notlar...
Yapılan merkezden daha önemli olanı...
Rektörün başına gelen ikinci vaka...
İBRAHİM ÖZEL
Spontane Afyon Lobisi...
Yoğun geçen haftanın ardından...
‘MHP nin başında iyi ki Devlet bey var’
2011 REKTÖRLERİ
FETÖ AKܒde yayın tezgahı mı kurdu?
‘BÜSTÜ BİZ YAPTIRABİLİRİZ’
CHP’ye Atatürk büstü meselesi...
AKܒDEN BİR İMAM DAHA ÇIKTI !
"MAĞDUR FALAN YOK'
AH ŞU KOLTUKLAR YOK MU...
REKTÖRE SORULARA DEVAM...
ÇOK MU ZOR SORDUK HOCAM?
Haftasonunu uykusuz geçirdiler yine...
AKÜ İmam Fakültesi!
YÖNETİCİLERİMİZ UYUYOR MU?
AKÜ SiZE MİNNETTARDIR HOCAM..
Termal Başkentiz!
Deve kuşlarına tavsiye...
NEREDEN NEREYE
Berber Koltuğu
TED KOLEJİ
BAŞKAN ‘USTA’ OLMUŞ
ÇOBAN NEDEN AVUKATLIĞA SOYUNDU?
AKÜ HASTANESİNİN A TAKIMI TUTUKLANDI
İFTİRA VE YALANCILIK KONUSUNDA KİMSENİN SENİ ELİNE SU BİLE DÖKEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİN HÜSNÜ SERTESER!
İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAZABİLİR... SONUÇLARINA KATLANMAK ŞARTIYLA...
NEDEN DESTEK YERİNE KÖSTEK OLUYORSUN SERTESER?
GEL BİR DOBRA DOBRA YAPALIM HÜSNÜ SERTESER
ATSO’DA BUGÜN SEÇİM GÜNÜ...
EMNİYET DOĞRU OLANI YAPIYOR
FETÖ İÇİN HER YOL MÜBAHTIR
İNİNE GİRİLDİ AMA SEN YOKSUN RIZANUR EFENDİ !
EMNİYET’TEKİ KABA TEMİZLİK BİTMEK ÜZERE...
‘İNTİHAR’ DİYEREK KAPATTILAR
DAHA YÜZDE ON
DEVLET HERŞEYİ BİLİR.
Devlet Bahçeli
ÖZEL KOKU KİME GELDİ?
ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA, SONRA TEKRAR SOLA
AĞUSTOS 2015 / TEMMUZ 2016
MELİH YURTER BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDETMİŞTİ
‘BİZ SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZAEVİNE GİRDİK’
ÖNCE KENDİNE BAK HAKKI EFENDİ !
ŞEHRİN TEK HAKİMİ OLACAKTI ŞİMDİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK...
FETÖ ATSO SEÇİMLERİNE DE MÜDAHALE ETMİŞTİ...
O GECE BELEDİYE CEPHESİNDE YAŞANANLAR...
KADiFE iÇiNDEKi ÇELiK YUMRUK
O GECE VE SONRASI NELER YAŞANDI ?
DAHA NEDEN BEKLİYORSUNUZ?
SEN DEĞİLMİSİN DEVLETİN KURUMLARINI YALANLAYAN?
HAKAN YUSUF GÜNER
HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ
VEFA
PARALEL İLE MÜCADELE
BİR KAÇ SANiYELiK GÖRÜNTÜ YETER...
KAMPLAR AFYON’DA YAPILACAK
Heyecanlı, şevkli ve güleryüzlü Başbakan
SEÇİM KONUSU HALKI PEK İLGİLENDİRMİYOR...
MİLLİYETÇİLİK
HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Maçı...
ZİYARETTEN NOTLAR…
FAZLA OLDUK GALİBA !
ORGANİZE SANAYİDE SON DURUM…
ORGANİZE BÖLGESİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE…
AK PARTİ HIZLI BAŞLADI
DIŞKISINDA ALTIN VAR SANANLAR…
İSTEMEZÜK
GENEL BAŞKANLIKTAN LİDERLİĞE DEVLET BAHÇELİ
ECER’İ ARKASINDAN VURMUŞLAR !
DEFTERDARLIK VE SAVCILIK BU İDDİALARI ARAŞTIRMALIDIR…
YENİ TÜRKİYE YENİ AFYON YENİ ODAK
G20 ve B20’ye dair bazı notlar…
BAŞBAKANIN TALİMATI HAVADA KALMAYACAK
YER BEĞENSİN DEMİŞİM !
Serteser’in iftiralarına mecburi cevap
‘AFYONDA VALİLİK YAPMAK AYRICALIKTIR’
‘GÖREVİNİZ BU VALİ BEY’
HÜZAİ
Üniversiteden katkı mutlaka alınmalı
‘SİYASİ İSE BENDE GİRMEYEYİM O ZAMAN’
BMW ile Şehir turu !
ODAK'ta buluşmanın öncesi
‘Dipçik gibi’
1 nolu bölüme girişimiz tantanalı oldu…
Masada iki Afyonlu…
‘OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN OLAĞANÜSTÜ KARARLARLA ÇIKARSINIZ’
ÇETİNKAYA’NIN İSTEDİKLERİ OLDU
MHP CEPHESİNDE SON DURUM
ZORLAMAYLA MI ADAY OLUYORLAR?
PARAŞÜT DELİNİRSE NE OLUR?
ÖZEL İDARE Mİ FAİZ İDARE Mİ ?
SENATO VEBALDEDİR
GEÇ BUNLARI HOCAM
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRER…
İYİ Kİ EROĞLU VAR!
EROĞLU’NA VE AK PARTİ’YE SABOTE Mİ VAR?
İYİ PİŞMİŞ ARTIK !
O, bazıları için iyi bir rol model…
Elibol'dan başlıklar
Genç-Atak-Cesur
14 ayda mucize yaşatan Bakan Akcan
Okuma yazma bilmeyen bir ananın projesiyim
KIRAT’IN SÜVARİSİ: KÜL TIGİN HAN...
DELİ MEHMET !
‘ VETO ’ DAN BUGÜNE
DEĞİŞMEYEN BİR İNSAN
TAŞIMA İŞİNİN DUAYENİ
İLGİNÇ BİR DOKTOR!
HACIPAŞA İLERİYİ GÖRMÜŞ!
İŞTE ALİ ACAR
KAPTAN’ LA DOBRA DOBRA
KASIT MI VAR, BECERİKSİZLİK Mİ?
ÇÖZÜMÜN MİMARI KADİR KONAK OLABİLİR
ACI AMA GERÇEK
HERA TEKSTİL VE AVŞAR EMAYE AFYON VE BOLVADİN
AKÜ LİSTEYE GİREMEDİ
ÖNCE KENDİ ZEKANI KONTROL ETTİR KEMAL; KEM SÖZ KEM AKÇE SAHİBİNE AİTTİR
DÜĞÜM ÜSTÜNE DÜĞÜM
BASIN İLAN VEBALDEN KURTULMALI
Diğer Yazarlar

Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Senem Pide Salonu
Afrin Operasyonları
KARA GÜN 12 EYLÜL
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
E-Gazete (Odak Gazetesi)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
YAVUZ DONAT
Mehmet'in hikayesi
Uşak'ta... Akşam yemeğine gidiyorduk. Yolda... ...
Ahmet Işık
İddialar doğruysa yazıklar olsun
İddialar doğruysa yazıklar olsun Hatırlarsanız bu...
Mustafa Özkal
PAPAĞAN HAFIZ OLSA..
PAPAĞAN HAFIZ OLSA.. Bir kaç hafta &o...
Ahmet SARLIK
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu olsun!
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu ol...
İSMAİL AKAR
KARA GÜN 12 EYLÜL
KARA GÜN 12 EYLÜL Bundan 38 yıl ön...
Ramazan DEMİR
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ? Semavi dinler d&uu...
Fatih SUSUZ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ Bu sezon olduk&ccedi...
Prof.Dr. Şan Öz-Alp
Muhalefetsiz Demokrasi!
Muhalefetsiz Demokrasi! Çok sayıda vatanda...
Gökhan Kocaaslan
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi ...
Rabia Güzbey
İNSANIMIZ BOZULDU!
İNSANIMIZ BOZULDU! Çocuk istismarları, kad...
MUSTAFA DAĞHAN
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulal...
İhsan Şengül
Senem Pide Salonu
Gurme Köşemizin bu haftaki konuk mekanı şehri...
M.Emin Güzbey
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ Geçmişte sı...
HÜSEYİN ÖZHARPUTLU
Afrin Operasyonları
  Birilerinin hoşuna gitmesi için T&u...
CELAL TURGUT KOÇ
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
  Gökyüzüne en yakın şehir ol...
KONUK KALEM Kemal Horzum
Kader kurbanı, gazeteci..
  Herifin biri, komşu kızını zorla kaç...
BAHRİ BAKAÇ
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
‘’Dünya benim ülkem, insanla...
YAMAN TÖRÜNER
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
  Cumhuriyet tarihimizin ilk basın davası, ...
SAYGI ÖZTÜRK (Konuk Kalem)
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
Sağlık Bakanlığı, doktor olmayanların hastane y&o...
Dr. Hasan Hüsnü Eren
AĞIR METALLER
  Günlük hayatımızda Ağır Metal bi...
Feyzullah Demirkale
ÇOCUKLARINIZA SEVGİNİZİ VERİN, DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİL
  Her ebeveyn için evlat sevgisi başk...
İlan

Facebook
Namaz Vakitleri ( Afyon )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2408:0713:1015:3817:5619:26

Saturday, December 30, 2017
Tarihte Bugün
718 - En son vefaat eden sahabe Ebü't-Tufeyl Amir (r.a.)'in irtihali.
2006 - Güz yağmurları
1576 - İstanbul Rasathanesi kuruldu
2006 - İlköğretim haftası
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0.77