Bugün - Thursday, September 20, 2018
Afyon 8°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Magazin Güncel Siyaset Neler duyduk? Spor Sağlık Eğitim İlçeler Söyleşi Ekonomi 
Yazar Detayları

M.Emin Güzbey

M.Emin Güzbey - CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI

CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
Yazı Tarihi: Wednesday, February 01, 2017

 

DÜNYANIN HER YERİNDE MALİ HEYET TOPLANTILARI HER SALI SABAH NAMAZINDAN SONRA YAPILMAKTADIR

 

Mütevelli Heyetleri ve İllerin Malî Yapılanması:

Örgütün himmet yolu ile elde ettiği gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası ile toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatlara sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapılmaktadır. Sohbet gruplarında zekât, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken, mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık evinin maddî ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır.

Toplanan paralar muhasebeciye verilirdi

Mütevelliler topladıkları parayı, sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere vermektedir. Örgütün malî kayıtlarını bu muhasebeciler tutmaktadır. İl imamının da bir muhasebecisi bulunmakta ve il genelinde malî kayıt tutmaktadır.

Mütevellide yer alanlar arasından her üç mütevelli heyetinden bir malî heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmektedir. Maili heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Malî heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocaları da katılmaktadır.

Himmet için toplanan çek ve senetler ödenmez ise icraya konuluyor

İlçe imamlarının sorumluluğu altında bulunan mütevelli heyetlerinin üstünde, il imamlarının sorumluluğundaki il mütevelli heyeti yer almaktadır. İl genelinde ne kadar para toplanacağına ise ilin bağlı bulunduğu bölgenin toplantısında karar verilmektedir. Burada alınan karar mütevelli heyet toplantısı adı altında yılda bir kez düzenlenen gizli toplantıda mensuplara aktarılmaktadır. Kişilerden alınan himmet vaadi nakit, çek, senet karşılığı olarak tahsil edilmekte, çek ve senetlerin ödenememesi halinde icra yoluna başvurulmaktadır.

 

Yılda bir kez kamp düzenleyip, toplanan paraların artırılması sağlanır

İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dinî duygular istismar edilerek himmet, zekât, kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan paraların karşılığının cennet ile mükâfatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır.

Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye yapılmakta, kimin hangi kuruluşa üye olacağı sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt, sivil toplum kuruluşu veya meslek kuruluşlarında, başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete sivil yönden baskı yapabilmeyi hedeflemektedir.

//

//

//

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütün Örgütünün Gelir Kaynakları

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütün Örgütünün Gelir Kaynakları; Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler, İşadamlarından Sağlanan Gelirler, Gönüllülük Esaslı Gelirler, Örgütün Şirket, Holding, Banka, Vakıf ve Dernek Gelirleri, Eğitim Faaliyet Gelirleri, Örgütün Basın ve Yayın Organlarının Reklam ve Abonelik Gelirleri, STK’lardan sağlanan gelirler, Himmet Gelirleri, Kurumsal Gelirler, Kamu İhaleleri, Eğitim Faaliyetinden Sağlanan Gelirler ve Kamu Teşvikleri olarak 11 (onbir) bölümden oluşmaktadır.

Kamu Kaynaklarından Elde Edilen Gelirler:

-        Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı firmalara verilmesi,

-        Örgütle ilişkili firmaların rakipleri hakkında adlî veya idarî işlemler yaparak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilmesi,

-        Kurumların gizli kalması gereken finansal ve yatırım planlamaları bilgilerinin ilişkili firmalara sızdırılması,

-        Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredilmesi,

-        Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin, örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yapılması,

-        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında görevli adamları vasıtasıyla iş adamlarının yurt dışı iş bağlantılarını sağlama karşılığı örgüt adına onlardan para alınması,

-        Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde örgüt firmalarının kayrılması,

 

İşadamlarından Sağlanan Gelirler: (Şantaj, Tehdit, Himmet vb.)

-        İşadamlarından, adli-idarî süreçlerdeki işlemlerini iş adamları lehine sonuçlandırma karşılığı alınan paralar,

-        İşadamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zafiyetlerini “ses ve görüntü” kaydına aldırarak tehdit ve şantaj yoluyla alınan paralar,

-        İşadamlarından, iş bağlantılarını sağlama karşılığı alınan paralar.

 

Gönüllülük Esaslı Gelirler: (Himmet, Kurban, Zekât, Burs)

-         Kurban Bayramı öncesi iş adamlarından firmalardan ve esnaftan, adlarına kurban kesileceğini belirterek kurban adı altında toplanan paralar,

-        İl ve ilçelerde iş adamlarının katıldığı mütevelli heyetleri oluşturarak zekât ve burs adı altında toplanan paralar,

-         Memur maaş ve ödüllendirmelerinden himmet adı altında toplanan paralar, bu gelir kalemini oluşturmaktadır.

Eğitim Faaliyet Gelirleri: (Dershaneler, Özel Okullar, Öğrenci Yurtları, Yardımcı Sınav Kitapları)

-         Yurt dışında bulunan örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,

-         Yurt içinde faaliyet gösteren örgütle ilişkili eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden alınan paralar,

-        Eğitim kurumlarında okuttukları öğrencilerden ücret aldıkları halde, işadamlarından fakir öğrencilerin okutulacağından bahisle burs adı altında toplanan paralar,

 

Örgütün Basın ve Yayın Organlarının Reklam ve Abonelik Gelirleri:

-          Örgüt Basın ve Yayın Organlarından Reklam ve Abonelik Gelirleri elde etmektedir.

 

STK’lardan Sağlanan Gelirler:

-        TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar,

-         Yazılı ve görsel medya sektöründen sağlanan gelirler,

-         Kimse Yok Mu Derneği benzeri örgüte bağlı kuruluşlar aracılığı ile yardım adı altında vatandaşlardan toplanan paralar,

-        Ticaret Odaları Yönetimlerini ele geçirerek, kamu hizmet alımlarındaki rayiç bedel belirlenmelerinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine hareket edilmesi.

 

Himmet Gelirleri:

Manevi hava katarak kişileri sömürdüler

Örgüt, kişileri sömürmeye manevî hava katarak, "himmet" olarak isimlendirmiştir. Örgütün dinî istismar ederek kişileri sömürmesine himmet denmektedir. Himmet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olup kamu görevi yapanlar veya herhangi bir iş veya ticaret kolunda çalışan kimselerden de toplanmaktadır. Örgütün kendi üyesi veya sempatizanlarından toplanan para o kişinin çalıştığı sürece ömür boyu sürdüğünden ve bu parayı veren kişinin rızası zamanla artık aranmadığından hukuka aykırıdır.

Himmet; Arapçadan dilimize giren kelimenin Türkçe‘deki kelime anlamı, "kayırma, yardım" ve "çalışma, emek, gayrettir”. Himmet konusunu maddiyattan ziyade manevi anlamlar çerçevesinde değerlendiren dini tasavvufi yaklaşımlarda himmet, kast, maksat, irade, dua, kuvvetli istek ve yardım talebi, Allah’ın Salih kullarından maddi ve manevi konularda yardım istemek, daha çok onların dualarını talep etmek anlamlarında kullanılmıştır.

 

Himmet aslında örgütün herkese koyduğu bir vergidir

Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması literatüründe himmet; örgüt mensuplarının mutat zamanlarda bir araya gelerek günün ve yapılacak hayırların öneminin vurgulanmasının ardından "metafizik gerilim etkisi ortamında" yarı açık arttırma düzeninde, genellikle maddî ve bazen manevî vaatlerde bulunmadır. Bu örgüt dilinde himmet, herkesten tahsil edilen bir tür vergidir. Himmet vermeyen fişlenip durumu görüşüldükten sonra şefkat tokadına (örgütün hışmına) maruz kaldığından zorla alınan bir ödemedir. Himmet örgüt hiyerarşisinde yükselmek için de bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Tabaka atlatmak için kişinin topladığı veya verdiği himmet tutarına da bakılmaktadır.

Örgüte göre, hayırlı yollarda koşturmanın basamağı para yardımında bulunmaktan geçmektedir

Örgüt, Fetullah GÜLEN'in ağzıyla “himmet“ konusunu, herkul.org ve fgulen.com isimli internet sitelerinde ses ve video kayıtlarında teferruatlı olarak dile getirmiştir. Örgüt yöneticisi, himmet ile kastedilen manayı, "teveccüh, infak ve gayret" olarak üçe ayırmış ve yüklediği manayı ayrı ayrı taraftarlarına anlatmıştır. Bu ayrımda, daha çok infak üzerinde durduğu görülmektedir. İnfak, para yardımında bulunmak anlamına gelmektedir. Teveccüh ve gayret kelimelerini daha çok infak sözcüğünün anlamını örgüte kabul ettirmek, kişilerin vicdanlarına tesir etmek ve dini duygularını istismar etmek amacıyla kullanmıştır. Buradan hareketle, “Teveccüh etmek ve yönelmek, diğer bir açıdan yardıma koşmak ve el uzatma, gayret etmek ve çalışıp didinmek, hayırlı yollarda koşturmak“ cümlelerini infak yani para yardımında bulunmanın bir basamağı olarak anlatmıştır.

Haram helal demeden hep topladılar

Terör örgütü kuran ve yöneten Fetullah Gülen‘in geliştirdiği örgüt literatüründe kavram, diğer dinî terimler gibi istismar edilerek, amacından saptırılıp ve tamamen maddiyata dökülerek örgütün malî olarak ayakta kalması için haram helal demeden toplanan ekonomik değerleri (mal, para, bina, tarla, arazi, arsa, diğer her türlü maddi menfaati) karşılıksız ele geçirmek anlamında kullanılmaktadır.

Fetullah GÜLEN taraftarlarına yapmış olduğu konuşmalarda belli aralıklarla himmet konusunda bilgilendirmeler yapmış, örgütünün ayakta kalması ve faaliyetlerine devam etmesinin ancak mali kaynakla mümkün olacağı hususunu belirtmiştir.

Toplanan himmetlerle yetiştirilen öğrenciler tüm kurumları ele geçirmek için kullanıldı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, kuruluş yıllarından itibaren toplumun dinî duygularını suiistimal ederek “himmet“ adı altında finansal kaynak toplamıştır. Bu finans kaynağı ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği birimler üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrenci yetiştirip, kamu ve özel sektör kurumlarına yerleştirmiştir. Örgüt, elindeki insan kaynağı, finans ve siyasi gücünü örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasî/ekonomik güç haline gelmeye çalışmaktadır.

 

 

Himmet Toplama Usulleri;

-        Himmet toplantısı düzenleyebilmek için, öncelikle himmeti kişilerden toplayacak marifete sahip bir örgüt üyeleri topluluğu olmalıdır. Örgüt bunu mütevelli heyetleri ile başarmıştır. Mütevelli heyeti içinden de örgüte tam bağlı, ideolojisini iyi bilen, ikna kabiliyeti yüksek, kişileri etkileyebilen, katılanların saygı göstereceği kişilerden himmeti almayı başaracak kişi seçilmektedir. Örgüt için finansman çok önemli olduğundan, bütün örgüt üyeleri bunun önemini bilmekte ve bu bilinçle eğitilmektedir.

 

Himmet toplantılarında ikna kabileyeti yüksek olan hocalar sahne alır

-        Himmet toplantısında öncelikle video ve sinevizyon gösterisi yapılarak örgütün eğitim ve okulları yurt dışında yayılması ve bütün dünyaya milli ve dini değerleri yaydığı algısı verilir. Fetullah Gülen'in video ve kitaplarından bölümler aktarılır ve himmetin önemi açıklanır. İkna kabiliyeti yüksek bir imamın organize ettiği toplantıya katılanların milli ve dini hassasiyetleri kabartılır. Bütün bu hizmetlerin devamı için ekonomik kaynağa ihtiyaç duyulduğu vurgulanır.

 

Himmet toplantıları adeta bir açık artırma gibidir

-        Himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturulur. Bu metafizik ortamda iyice kıvama getirilen kişilere açık arttırma usulü ile pey sürme şeklinde himmet arttırmaya başlanır. Önce örgüt militanları alt sınırdan arttırmaya başlarlar ve bilinçsizce yapılan bu meblağ yükseltme en yüksek hadde kadar ulaştırılır. Kandırılan ve aldatılan işadamından çek veya senet alınır ve bir yıl içinde himmeti taksitler halinde ödemesine de imkân verilir.

 

Toplantıya katılan her kişinin mali durumu analiz edilmektedir

-        Örgüt mensuplarından himmet adı altında talep edilen paraları belli bir standart çerçevesinde toplanmaktadır. Öncelikle sohbet gruplarına katılmaları sağlanan vatandaşlar üzerinde maddi durumlarına göre çok ciddi ve titiz bir çalışma yapılıp, bu çalışmada sohbet grubuna katılanların maddi durumlarına göre himmet miktarları yıllık olarak belirlenmektedir. Belirlenen bu para tutarının taksitler halinde bir yıl içerisinde ödenmesine imkân verildiği gibi bazen belirlenen himmet miktarının karşılığı senet ve çek alınmaktadır.

 

Toplanan paralar hep elden iletilmektedir

-        En küçük sohbet gruplarından yukarıya doğru hiyerarşik bir şekilde toplanan paralar, sorumlu örgüt mensubu abiler aracılığı ile o ilde mali işlerden sorumlu örgüt mensubuna elden iletilmektedir. Toplanan bu paraların tamamının teslim edilmekle birlikte bir istisna olarak toplanan himmet paraları büyük meblağlardan oluşuyorsa il mali sorumlusunun üzerinden üst düzey örgüt mensupları muhatap olmaktadır.

 

Kendilerini Sahabeden bile üstün görüyorlardı

-        Himmet, kamu veya özel sektörde çalışan her örgüt mensubundan toplanır. Kamu ve özel sektörde çalışmasına veya mevkiine bakılmaksızın her örgüt mensubu himmet ödemek zorundadır. Bir bakıma bu durum örgütün vergilendirme sistemidir. Yine herkes zekât oranında (%2,5) değil, en az % 10 oranında himmet ödemek zorundadır. Örgüt, zekât oranlarının çok üzerindeki bu himmet oranını, sahabeden bile üstün bir dini topluluk oldukları için yükseğe çektiklerini iddia etmektedir.

Evlilerden %10, bekarlardan %15-20

-        Kamuda veya özel sektörde çalışan evli örgüt mensubu maaşlarından en az % 10, bekâr örgüt mensubu maaşlarından ise %15-20 oranında himmet parası talep edilmektedir. Himmet parasını vermek istemeyen veya ihtilafa düşen şahıslar, çalıştıkları kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarından organize bir şekilde uzaklaştırılmakta ya da baskı ve tehdit kullanarak himmet vermeye zorlanmaktadır. Bu örgütlü icbar karşısında kişi belasını bulmamak için himmet vermek zorunda kalmaktadır.

Toplanan her himmet’ten kutsal hoca payı ayrılmak zorundadır

-        Türkiye'de toplanan tüm himmet paralarının (%10-15)‘lik kısmı doğrudan “Kutsal Hoca Payı” olarak Fetullah GÜLEN’e örgüt merkezine Pensilvanya'ya gönderilmektedir (Avrupa’daki kralın ve Papanın kutsal hakkına karşılık "Muhteremin Kutsal Hakkı"). Paralar toplanırken bu durum hiç bir şekilde himmet veren şahsa söylenmemektedir. Gönderilen bu paranın ne amaçla, ne şekilde kullanıldığını sadece Fetullah GÜLEN bilmektedir. Bu durumu hiç bir örgüt mensubu sorgulayamamaktadır. Örgüt, milyar dolarları bulan parayı şahsi servet olarak el altında tutmakta, örgütün merkezindeki kutsal-muhterem kabul edilen hocanın masraflarına, ABD'de Türkiye aleyhine faaliyet gösteren lobilere ve basın yayın kuruluşlarına, seçimlerde desteklenen adayın kampanyasına, birlikte çalıştıkları örgütlere harcamaktadır.

 

Kayıt dışı toplanan paralar işadamları üzerinden meşrulaştırılıyordu

 

-        Himmet adı altında toplanan bu paralar, bir havuzda toplandıktan sonra dağıtımı bu havuz üzerinden yapılmaktadır. Kayıt dışı elde edilen bu paranın meşrulaştırılması için her yol denenmektedir. İş adamları üzerinden transfer edildiği gibi önce çekilen kredi borcuna karşılık ödemede kullanılmaktadır. Şirket veya holding karı gibi gösterilip sisteme sokulmaktadır. Kişilerin iyi niyeti suiistimal edilerek hayır amacıyla toplanan para, örgüte ait ticari şirketlerin geliri gösterilmektedir. Özellikle örgüt üyeleri, başkaları adına sahte banka hesapları oluşturarak para trafiğinin kontrol dışı kalmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Örgüt, himmet olarak topladığı parayı kar amaçlı ticari şirketlerde işleterek hırslı yöneticilerinin şahsi mal varlığı haline dönüştürmektedir.

İletişim E-Posta: mehmeteminguzbey@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 1379
 
Diğer Yazıları

ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÇİMSA İLGİLİLERİ ÜZÜLMÜŞLER...
Hem canımızı alıyorlar, Hem de daha fazla paramızı...
TALİHSİZ KONUŞMA VE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
UTKU ANITI
‘ELİ ÖPÜLECEK BİR ADAM BU SAVCI OSMAN ÇABUK’
Kitap satışını artırmak için mi?
Rahmet ve minnetle anıyoruz
ATSO SEÇİMLERİ
13 Şüpheli Savcılıkta
42 yıl önce 42 yıl sonra
BAKAN EROĞLU; ‘AFYONLU BABAYİĞİTLER HAYDİ MEYDANE’
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA SON DURUM
HASAN CELAL GÜZEL
YÜNTAŞ EKMEĞİ KAÇ KURUŞ?
RESMİ İLANLAR YA TÜMÜYLE KALDIRILMALIDIR YA DA ULUSAL GAZETELER YAYINLAMAMALIDIR
Dik durdu, dikleşmedi...
BAŞKAN ÇOBANDAN AÇIKLAMA VAR
YEREL BASIN
ARA GÜLER
Afyon sahiplerinden birisini daha kaybetti...
Sami’ler Hakka Yürüdü
Kimler ByLock'cu Çıktı
AK PARTİZANLAR
Fetö davalarında son durum (1)
Aşk sınır tanımıyor
BU HAFTA GÜNDEMİMİZ FETÖ/PYD
Allah Rahmet Eylesin…
Devletimiz her şeyi biliyor...
Eşinin ifadeleri, Ali İşisağ’ı yalanlıyor...
YAZMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
İfadesi infial yarattı
Ne olacak bu trafiğin hali?
7 AY SONRA AKLINA GELMİŞ !
ÖZELLEŞTİRİLMİYOR, GÜZELLEŞTİRİLİYOR...
BAŞSAVCIMIZIN MESAJLARI
Bakanımızın 2017 değerlendirme toplantısı
Bakanımız not almıştı, gereğini yaptı...
Merhametten maraz doğar
BİR FİL DAHA İSTİYORUZ
2018'E MERHABA
HEP DİYORDUK... AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE’YE ÖRNEK
ÇOBAN VE ARKADAŞLARINA KUMPAS KURAN FET֒CÜLER ŞİMDİ NEREDELER?
UNUTULMAMASI VE UNUTTURULMAMASI GEREKEN GERÇEK
ANNESİ VE BABASI DA YOK ORTALIKTA
ÇOBAN’A FETÖ KUMPASINDA SON DURUM...
BÜYÜKKALECİK OLDU KOCATEPE
O HAİN POLİS AFYONLU
KÖMÜR MEVZUU
Alkışların en büyüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
Kütüphane gibi...
Kasap ‘mal’ derdinde...
HADİ İNŞALLAH
BATTI-ÇIKTI MESELESİ
BAKAN FAKIBABA DEDİĞİNİ YAPTI...
FETÖ İLE MÜCADELE DE AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ...
SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN SU İŞLERİ BAKANI
ÇOBAN İLE TAŞGETİRENİN ORTAK İŞARETİ
BAŞKAN ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA VAR
34.YIL
BANK ASYA İLE İLİŞKİLER NE ZAMAN KESİLDİ?
ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE
ÖNCE KISACA ANLATALIM HABERAL HOCAYI...
AKÜ YARGILAMALARI
Kolay gelsin...
Bu yıl daha kalabalıktı...
Sağlık’ta değişim...
NEYMİŞ?
İĞNELİ KOLTUKLAR
Viskiyle el yıkayanlar...
GAYGUBET EVLERİ
KALİTE DEVİNİ KAYBETTİK
BASIN KONSEYİ AVRUPA'DA
Bakanımız dört gün İlimizde...
REKTÖR HOCA BUNLARI GÖRMÜYOR MU? GÖRMÜYOR İSE, KİMSE DE SÖYLEMİYOR MU?
Samimiyeti suistimal etmeyin...
KOPYA ÇEKMEYİN
AKܒde yine ‘staj’ sorunu
CHP Merkez İlçede delege seçimleri
Hayırlara vesile olur inşAllah
İkinci Üniversiteyi istiyoruz
YAZI İŞE YARAMIŞ GÖRÜNÜYOR
VEYSEL EROĞLU ÜNİVERSİTESİ
Şemsettin’deki referandum sonrası...
FETÖ cü Polis bakın ne ile yakalandı?
Müdür izinde, müfettiş incelemede
Anlaşılan o işçi olarak kalmamış!
Afyon nüfusuna göre Türkiye birincisi...
Yılanlara dikkat...
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (4)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (3)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (2)
DOĞA AFYON İÇİN BİR ŞANS (1)
ATSO’ DA SEÇİM Mİ? SAVAŞ MI?
Saffet beye karşı yakışıksız sözler…
AFYON’UN İSTANBUL’U İSCEHİSAR !
‘EKSİĞİ OLANA İZİN VERMEYECEĞİZ’
Puzzle’a bir parça daha eklendi…
17 yıl önce, 17 yıl sonra...
AĞAÇ KESMEK DAHA KOLAY...
PUZZLE’IN PARÇALARI BİRLEŞİNCE...
40 KARAR ONANDI
KOPAN KOPANA !
Ağustos ayına merhaba...
Panko kendi içinde hesaplarını denetlemeli...
Pankoda neler oluyor?
Basın Bayramı...
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (4)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (3)
FETÖ/PDY duruşmalarında son durum (2)
FETÖ/PDY son durum (1)
FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler- gelişmeler...
Bakanımızın STK buluşmaları (4)
Bakanımızın STK buluşmaları (3)
Bakanımızın STK lar ile buluşması (2)
Bakanımızın STK buluşması (1)
AFYON ESNAFI VE AKÜ ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYETCİ
KISA BİR ARADAN SONRA
Belediye Kuşunun bugünkü konusu dürbüncü
EY AKÜ ilgilileri... Bırakın havanda su dövmeyi artık
BİRLİKTİR NET KONUŞTU
Hatice Yonca Onur’dan, SMMMO Başkanı Kadir Arık’a cevap var...
Üniversitelerde himmet rayici 1 trilyon mu?
D2’ler işin cılkını çıkarınca, S plakalara rant doğdu
30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
NE OLACAK BU STAJYER ÖĞRENCİLERİN HALİ?
Üniversitelerde neler oluyor?
Tehditlere pabuç bırakmadık
Belediye Kuşu’na Belediye’den cevap var...
AK PARTİ BELEDİYELER İLE GELDİ, GİTMEMEK İÇİN...
YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YAZI MESELESİ
ÇOBAN'I TAKMAYAN FİRMA
EL İNSAF EL VİCDAN... BABANIZIN PARASINI HARCAMIYORSUNUZ... BU MİLLETİN VERGİLERİNİ HARCIYORSUNUZ... KENDİ PARANIZ OLSA BU KADAR PERVASIZ VE HOYRATÇA HARCARMIYDINIZ?
Elbette hesap verecekler...
Dürbün’den köprüdeki yazıya...
BEN BELEDİYEYİM... İZLERİM...
BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN CEVAP VAR
ŞİFRE YA PENSİLVANYA’YA ULAŞTIYSA...
Başkanı Bıktıran ve yıpratan dedikodu...
FİNO KÖPEĞİ DEĞİLİM DEMİŞ... HAKLI...
BELEDİYE’DE YENİ BİR YARIŞ VAR... İŞLERİ DEĞİL, BAŞKA ŞEYLERİNİ YARIŞTIRIYORLAR
Sahte sıfatlar
AYMAZLIK MI ? REFERANS MI ?
Tahminimiz tuttu
AFYONDAKİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURAN KİŞİLERİN YARGILANDIKLARI ANA DAVALARDAN BİRİSİNİN DURUŞMASI BUGÜN
REFERANDUM İÇİN SON HAFTA
Referanduma giderken İlimizdeki Partilerin durumu
ONLARDA ÖYLE, BİZDE BÖYLE...
TORBA YASA GİBİ TORBA İHALE!
Yırttık sanmayın demiştik...
AK Parti bu işi iyi biliyor
Demirel Ailesi 2023’ü hedefledi
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
YALANCININ MUMU ODAK YAZINCAYA KADAR YANAR...
EMNİYETİMİZ DESTANLAR YAZIYOR... YAZMAYA DA DEVAM EDECEK...
Rize’de Ramazan Avcı Kültür Merkezi
REFERANSI HÜRSİAD MI?
SAVCILIK FABRİKA GİBİ
ALİLA’DA SON DURUM: PARS OUT BIDI İN...
BAL TUTANI ÇİN’E Mİ GÖTÜRÜYORLAR?
TAYYİP ERDOĞAN NEDEN TEK LİDER?
SÖZE ÖNEM VERMESİNİN YANI SIRA MÜTEVAZİLİK KONUSUNDA DA RAKİPSİZ...
NEDEN ARA VERMİŞTİK?
STK TOPLANTISINDAN NOTLAR...
‘Cumhurbaşkanımızın Sağlık Ekibinde hiç görev yapmadım’
DR. BİRAND TANERİ
İşte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğü...
Cumhurbaşkanını görevden alacaklardı, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldıracaklardı
FETÖ elebaşısının örgütüne yıllar öncesinde söylediği sözler 15 Temmuz’u işaret ediyor...
FETÖ/PDY Paralel devlet oluşturarak Anayasal düzeni ele geçirmeyi hedefledi
FETÖ medyayı kendilerine karşı olanları sindirmek için kullandı
ABİ VE ABLALAR KİMİ SEÇTİLERSE, GELİN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERİNE RAZI OLUP SEÇİLEN KİŞİ İLE EVLENİYORLARDI
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ DE FETÖCÜLERİN ÜNİVERSİTELERDE HALEN ATILMAMASINDAN DERTLİ
CENNET VAADLİ HİMMET TOPLANTILARI
FETÖ ŞİRKETLERİNİN HİÇ BİRİSİNİN SAHİBİ RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNEN KİŞİLERE AİT DEĞİLDİR
TAKİP
BELEDİYENİN BORÇLARI DÖRTTE BİRE İNDİ
HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN MONTAJLAR YAPARAK BUNLARI KULLANDILAR
DUY SESİMİZİ HALİL AĞABEY
SAHTE DİPLOMAYLA ÖRGÜT ELEMANLARINI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRMEK FETÖ İÇİN SIRADAN BİR İŞ HALİNE GELMİŞTİR
HALUK İMGA GEZEKLERE KATILMADIĞINI BELİRTTİ
GENÇLERİ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...
BİR HAFTANIN ARDINDAN...
FET֒DE TOPLANAN PARALARA MAKBUZ VERİLMEZ
FETÖ: HIRSIZLIK YAPMAYI – FUHUŞ YAPMAYI – İÇKİ İÇMEYİ – GEREKTİĞİNDE ALLAH’I BİLE İNKAR ETMEYİ MÜBAH SAYAN ÖRGÜTTÜR
TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI
HAŞHAŞİLER YILLARCA EMİR GELENE KADAR UYKUDA BEKLEMİŞLERDİ
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK İDDİANAME
HAYIR LI GİDİŞ
‘iREiS BEY’
Valimiz duyarsız kalmayacaktır
Yine AKÜ Rekortmen...
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı İl Müdürlüğünde neler oluyor?
AK Partinin kahvaltılı toplantısı
BİLGİ KAYNAKLARIMIZIN GİZLİLİĞİ ESASTIR
2016’ya veda ederken
AKܒDE DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR...
5 YIL OLDU
ALLAH’TAN EMPATi YAPAN BiR iDARECiMiZ VAR
AKÜ ÖNÜNDEKİ KAZA İLE İLGİLİ OKUR MEKTKUBU
HAVANDA SU DÖVÜYOR...
DİZİ DEYİP GEÇMEYİN...
BU DURUMA DÜŞECEKLERİNİ TAHMİN ETMİYORLARDI
FETÖ/PDY OPERASYONLARINDA FREN YOK...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
TEM yeni gözaltılar gerçekleştirdi
Daha derine ineceğiz Hoca...
Baydar ne diyor, Hoca ne cevap veriyor?
HASAN YABUZ
Saygıyla anıyoruz tüm Öğretmenlerimizi...
‘FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL’ DİYENLER DİKKATLE OKUSUNLAR...
UMUT TACİRLERİNE DİKKAT
NEREDEN NEREYE...
UNUTMADIK-UNUTTURMAYACAĞIZ
BİR YIL SONRA HEPSİNİN KÖKÜ KAZINMIŞ OLACAK
İMAJINI SEVEYİM HOCA SENİN
THY ile ekonomi class’ta uçmanın ayrıcalığı...
Demirkırkan doğruları aktarmamış!
KATLANARAK DEVAM EDECEK...
BAM TELİNE Mİ BASTIK HOCAM?
DÖRT AYRI ÇALIŞMA YAPILIYOR
ZOR MU GELiYOR HOCAM?
Aydın’da mutlu bir gün...
Törenden dikkat çeken notlar...
Yapılan merkezden daha önemli olanı...
Rektörün başına gelen ikinci vaka...
İBRAHİM ÖZEL
Spontane Afyon Lobisi...
Yoğun geçen haftanın ardından...
‘MHP nin başında iyi ki Devlet bey var’
2011 REKTÖRLERİ
FETÖ AKܒde yayın tezgahı mı kurdu?
‘BÜSTÜ BİZ YAPTIRABİLİRİZ’
CHP’ye Atatürk büstü meselesi...
AKܒDEN BİR İMAM DAHA ÇIKTI !
"MAĞDUR FALAN YOK'
AH ŞU KOLTUKLAR YOK MU...
REKTÖRE SORULARA DEVAM...
ÇOK MU ZOR SORDUK HOCAM?
Haftasonunu uykusuz geçirdiler yine...
AKÜ İmam Fakültesi!
YÖNETİCİLERİMİZ UYUYOR MU?
AKÜ SiZE MİNNETTARDIR HOCAM..
Termal Başkentiz!
Deve kuşlarına tavsiye...
NEREDEN NEREYE
Berber Koltuğu
TED KOLEJİ
BAŞKAN ‘USTA’ OLMUŞ
ÇOBAN NEDEN AVUKATLIĞA SOYUNDU?
AKÜ HASTANESİNİN A TAKIMI TUTUKLANDI
İFTİRA VE YALANCILIK KONUSUNDA KİMSENİN SENİ ELİNE SU BİLE DÖKEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİN HÜSNÜ SERTESER!
İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAZABİLİR... SONUÇLARINA KATLANMAK ŞARTIYLA...
NEDEN DESTEK YERİNE KÖSTEK OLUYORSUN SERTESER?
GEL BİR DOBRA DOBRA YAPALIM HÜSNÜ SERTESER
ATSO’DA BUGÜN SEÇİM GÜNÜ...
EMNİYET DOĞRU OLANI YAPIYOR
FETÖ İÇİN HER YOL MÜBAHTIR
İNİNE GİRİLDİ AMA SEN YOKSUN RIZANUR EFENDİ !
EMNİYET’TEKİ KABA TEMİZLİK BİTMEK ÜZERE...
‘İNTİHAR’ DİYEREK KAPATTILAR
DAHA YÜZDE ON
DEVLET HERŞEYİ BİLİR.
Devlet Bahçeli
ÖZEL KOKU KİME GELDİ?
ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA, SONRA TEKRAR SOLA
AĞUSTOS 2015 / TEMMUZ 2016
MELİH YURTER BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDETMİŞTİ
‘BİZ SİZİN YÜZÜNÜZDEN CEZAEVİNE GİRDİK’
ÖNCE KENDİNE BAK HAKKI EFENDİ !
ŞEHRİN TEK HAKİMİ OLACAKTI ŞİMDİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK...
FETÖ ATSO SEÇİMLERİNE DE MÜDAHALE ETMİŞTİ...
O GECE BELEDİYE CEPHESİNDE YAŞANANLAR...
KADiFE iÇiNDEKi ÇELiK YUMRUK
O GECE VE SONRASI NELER YAŞANDI ?
DAHA NEDEN BEKLİYORSUNUZ?
SEN DEĞİLMİSİN DEVLETİN KURUMLARINI YALANLAYAN?
HAKAN YUSUF GÜNER
HAREKETİN LİDERİ DEVLET BAHÇELİ
VEFA
PARALEL İLE MÜCADELE
BİR KAÇ SANiYELiK GÖRÜNTÜ YETER...
KAMPLAR AFYON’DA YAPILACAK
Heyecanlı, şevkli ve güleryüzlü Başbakan
SEÇİM KONUSU HALKI PEK İLGİLENDİRMİYOR...
MİLLİYETÇİLİK
HAYIRLI OLSUN
Fenerbahçe Maçı...
ZİYARETTEN NOTLAR…
FAZLA OLDUK GALİBA !
ORGANİZE SANAYİDE SON DURUM…
ORGANİZE BÖLGESİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE…
AK PARTİ HIZLI BAŞLADI
DIŞKISINDA ALTIN VAR SANANLAR…
İSTEMEZÜK
GENEL BAŞKANLIKTAN LİDERLİĞE DEVLET BAHÇELİ
ECER’İ ARKASINDAN VURMUŞLAR !
DEFTERDARLIK VE SAVCILIK BU İDDİALARI ARAŞTIRMALIDIR…
YENİ TÜRKİYE YENİ AFYON YENİ ODAK
G20 ve B20’ye dair bazı notlar…
BAŞBAKANIN TALİMATI HAVADA KALMAYACAK
YER BEĞENSİN DEMİŞİM !
Serteser’in iftiralarına mecburi cevap
‘AFYONDA VALİLİK YAPMAK AYRICALIKTIR’
‘GÖREVİNİZ BU VALİ BEY’
HÜZAİ
Üniversiteden katkı mutlaka alınmalı
‘SİYASİ İSE BENDE GİRMEYEYİM O ZAMAN’
BMW ile Şehir turu !
ODAK'ta buluşmanın öncesi
‘Dipçik gibi’
1 nolu bölüme girişimiz tantanalı oldu…
Masada iki Afyonlu…
‘OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN OLAĞANÜSTÜ KARARLARLA ÇIKARSINIZ’
ÇETİNKAYA’NIN İSTEDİKLERİ OLDU
MHP CEPHESİNDE SON DURUM
ZORLAMAYLA MI ADAY OLUYORLAR?
PARAŞÜT DELİNİRSE NE OLUR?
ÖZEL İDARE Mİ FAİZ İDARE Mİ ?
SENATO VEBALDEDİR
GEÇ BUNLARI HOCAM
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRER…
İYİ Kİ EROĞLU VAR!
EROĞLU’NA VE AK PARTİ’YE SABOTE Mİ VAR?
İYİ PİŞMİŞ ARTIK !
O, bazıları için iyi bir rol model…
Elibol'dan başlıklar
Genç-Atak-Cesur
14 ayda mucize yaşatan Bakan Akcan
Okuma yazma bilmeyen bir ananın projesiyim
KIRAT’IN SÜVARİSİ: KÜL TIGİN HAN...
DELİ MEHMET !
‘ VETO ’ DAN BUGÜNE
DEĞİŞMEYEN BİR İNSAN
TAŞIMA İŞİNİN DUAYENİ
İLGİNÇ BİR DOKTOR!
HACIPAŞA İLERİYİ GÖRMÜŞ!
İŞTE ALİ ACAR
KAPTAN’ LA DOBRA DOBRA
KASIT MI VAR, BECERİKSİZLİK Mİ?
ÇÖZÜMÜN MİMARI KADİR KONAK OLABİLİR
ACI AMA GERÇEK
HERA TEKSTİL VE AVŞAR EMAYE AFYON VE BOLVADİN
AKÜ LİSTEYE GİREMEDİ
ÖNCE KENDİ ZEKANI KONTROL ETTİR KEMAL; KEM SÖZ KEM AKÇE SAHİBİNE AİTTİR
DÜĞÜM ÜSTÜNE DÜĞÜM
BASIN İLAN VEBALDEN KURTULMALI
Diğer Yazarlar

Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Senem Pide Salonu
Afrin Operasyonları
KARA GÜN 12 EYLÜL
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
E-Gazete (Odak Gazetesi)
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
YAVUZ DONAT
"Acı" sorular
Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüşt&...
Ahmet Işık
İddialar doğruysa yazıklar olsun
İddialar doğruysa yazıklar olsun Hatırlarsanız bu...
Mustafa Özkal
PAPAĞAN HAFIZ OLSA..
PAPAĞAN HAFIZ OLSA.. Bir kaç hafta &o...
Ahmet SARLIK
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu olsun!
Burhanettin Çoban’a hayırlı uğurlu ol...
İSMAİL AKAR
KARA GÜN 12 EYLÜL
KARA GÜN 12 EYLÜL Bundan 38 yıl ön...
Ramazan DEMİR
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ?
NEDEN/NİÇİN OKUMALIYIZ? Semavi dinler d&uu...
Fatih SUSUZ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ
BOLVADİN ES ES’E GİTTİ Bu sezon olduk&ccedi...
Prof.Dr. Şan Öz-Alp
Muhalefetsiz Demokrasi!
Muhalefetsiz Demokrasi! Çok sayıda vatanda...
Gökhan Kocaaslan
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi
Yeşilyol Çay ve Ötesi ile yeşillendi ...
Rabia Güzbey
İNSANIMIZ BOZULDU!
İNSANIMIZ BOZULDU! Çocuk istismarları, kad...
MUSTAFA DAĞHAN
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulalım!
Yaprak değiliz ki her rüzgârda savrulal...
İhsan Şengül
Senem Pide Salonu
Gurme Köşemizin bu haftaki konuk mekanı şehri...
M.Emin Güzbey
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ
ÖZEL YETKİLİ TURİZM OFİSİ Geçmişte sı...
HÜSEYİN ÖZHARPUTLU
Afrin Operasyonları
  Birilerinin hoşuna gitmesi için T&u...
CELAL TURGUT KOÇ
Kudüs’te barışın kare kodu duvarlarda
  Gökyüzüne en yakın şehir ol...
KONUK KALEM Kemal Horzum
Kader kurbanı, gazeteci..
  Herifin biri, komşu kızını zorla kaç...
BAHRİ BAKAÇ
‘’ Hakkımızı İSTİYORUZ ’’
‘’Dünya benim ülkem, insanla...
YAMAN TÖRÜNER
CUMHURİYETİN İLK BASIN DAVALARI
  Cumhuriyet tarihimizin ilk basın davası, ...
SAYGI ÖZTÜRK (Konuk Kalem)
MENZİL TARİKATI SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEMİZLENİYOR
Sağlık Bakanlığı, doktor olmayanların hastane y&o...
Dr. Hasan Hüsnü Eren
AĞIR METALLER
  Günlük hayatımızda Ağır Metal bi...
Feyzullah Demirkale
ÇOCUKLARINIZA SEVGİNİZİ VERİN, DÜŞÜNCELERİNİZİ DEĞİL
  Her ebeveyn için evlat sevgisi başk...
İlan

Facebook
Namaz Vakitleri ( Afyon )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2408:0713:1015:3817:5619:26

Saturday, December 30, 2017
Tarihte Bugün
622 - Peygamberimizin (s.a.v.)'in hicret esnasında Kubâ'ya gelişi
1922 - Bozcaada, Bayramiç, Mihaliççık ve Sivrihisar'ın kurtuluşu.
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0.95